Informacja dla konsumentów

Jeśli jesteś konsumentem, ta informacja jest dla Ciebie:

Operatorem Serwisu Treesk jest Treesk sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem 635685, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN.

Zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego Treesk, umowa o dostęp do Treesk, jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Dostęp do Serwisu Treesk za pośrednictwem aplikacji webowej znajdującej się na stronie: www.app.treesk.pl stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Z zastrzeżeniem [Wyjątku od prawa odstąpienia od Umowy przed upływem 14 dni] poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy o dostęp do Treesk w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na poniższych zasadach:

  1. Termin do odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Treesk sp. z o.o., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, office@treesk.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o dostęp do Treesk w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk.
  5. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji; Użytkownik odstępujący od Umowy nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku zawarcia Umowy o dostęp do Treesk z Użytkownikiem będącym konsumentem, Usługodawca informuje takiego Użytkownika, że Kod dostępu do Treesk zostanie do niego wysłany zgodnie z Umową o dostęp do Treesk w terminie do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy.

[Wyjątek od prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni]

Otrzymanie przez konsumenta Kodu oznacza rozpoczęcie spełniania świadczenia Usługi w rozumieniu art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta, na co Użytkownik będący konsumentem wyraża wyraźną zgodę w Umowie o dostęp do Treesk.

W przypadku otrzymania Kodu do Serwisu Treesk przed upływem terminu odstąpienia od umowy (14 dni), Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

Wzór odstąpienia od Umowy o dostęp do Treesk dla konsumentów został zamieszczony poniżej:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY O DOSTĘP DO TREESK

(wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Możesz wysłać e-mail na office@treesk.pl lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego po prostu umieść w nim odpowiednie informacje.

[adres do korespondencji papierowej]

Treesk sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o dostęp do Treesk.

Data zawarcia Umowy o dostęp do Treesk:

____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta:

____________________________________

Adres konsumenta:

____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany

w wersji papierowej):

____________________________________

Data wypełnienia:

____________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl