Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności w pierwszej części zawiera informacje o polityce cookies, w drugiej części zawiera informacje o ochronie danych osobowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Treesk sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Wydział XII Gospodarczy, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod numerem KRS.

Jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: office@treesk.pl

CZĘŚĆ I. POLITYKA COOKIES

II. CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do polepszenia standardu korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółowa informacja na temat plików cookie i ich funkcjonowania poniżej znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Znajdują się tu także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z urządzenia. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. utrzymania sesji zalogowanego użytkownika;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 IV. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach takich plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 Stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

„funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

V. USTAWIENIA PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH

Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych (przeglądarek internetowych) dopuszczają najczęściej przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

VI. SPOSOBY ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK

 Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

 Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

 Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.
 3. W razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.
 4. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez nas lub współpracujące z nami podmioty zaufane danych pozyskanych za pomocą plików cookies, użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym.
 5. Korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej bez blokady plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nas lub współpracujące z nami podmioty zaufane, danych osobowych użytkownika, pozyskanych za pomocą plików cookies, w celach określonych umową i niniejszą Polityką Prywatności.

 CZĘŚĆ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VII. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Treesk sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Wydział XII Gospodarczy, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod numerem KRS 0000635685 („Administrator”).

W celu profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności usług Administrator posługuje się zaufanymi dostawcami usług IT. Wszystkie dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach Zaufanych Partnerów:

 1. OVH Sp. z o.o. , Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław. Więcej o OVH oraz Polityce bezpieczeństwa możesz przeczytać tutaj: www.ovh.pl;
 2. Home PL S.A., ul. Zbożowa 4, Szczecin. Więcej o Home PL oraz Polityce bezpieczeństwa możesz przeczytać tutaj: home.pl

VIII. DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU

Administrator przetwarza dane, które użytkownicy podają lub pozostawiają w ramach korzystania z usług i komunikacji z Administratorem, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronach Administratora.

Dane osobowe obejmują dane niezbędne do umożliwienia korzystania z pełnych usług, w tym dane niezbędne do komunikacji i otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie, czyli dane które są podawane w ramach formularzy i okien dostępnych w usługach Administratora, np. e-mail, jak również dane, które są pozostawiane w ramach poruszania się po usługach, w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. adres IP, informacje ile razy użytkownik wchodził na stronę i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych się zapoznawał.

IX. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe na wyraźnej podstawie prawnej i zgodnie z RODO, w szczególności, są to następujące podstawy prawne:

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawieranych z użytkownikiem umów, w tym m.in. w celu korzystania z usług. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest usługobiorca.. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie usług zarówno tych zawieranych poprzez korzystanie ze strony internetowej w ograniczonym zakresie, podczas korzystania z treści zamieszczonych na stronie bez rejestracji, jak również korzystanie z usług w pełnym zakresie, jako usługobiorca zarejestrowany (po zawarciu Umowy zgodnie z Regulaminem) w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywanie usług, analizowanie i udoskonalenie usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa usług.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych usług. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na konieczności optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób usługobiorcy korzystają ze strony internetowej.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

X. OKRES PRZEZ JAKI DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

 1. Po zakończeniu korzystania z usług, dane osobowe nie będą przetwarzane, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
 2. Dane przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes Administratora będą przetwarzane do czasu ewentualnego zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane jedynie do czasu ewentualnego wycofania udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

  XI. PRZEKAZYWANIE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania firmom zewnętrznym działających na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT („Zaufanym Partnerom”). Dane przekazywane Zaufanym Partnerom są wykorzystywane tylko do umożliwienia świadczenia usług przez Administratora . Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.
 2. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

XII. PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy właściciel danych osobowych, którego dane są przetwarzane ma m.in.:

 1. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 2. do ograniczenia przetwarzania danych,
 3. do przenoszenia danych.
 4. zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych
 5. wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych.
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 20 maja 2018 r.

XIII. KONTAKT Z OPERATOREM SKLEPU

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: office@treesk.pl lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl